Suomeksi   Om Agrolink   Kontakta Agrolink  Bli abonnent  Logga in
 torsdag 25.7.2024
 Grattis Jakob
Länkguiden :: Lantbruk
Eko       
  Ekologiska Lantbrukarna
http://ekolantbruk.se/ |
Foder       
  E-P:n minkinrehu Oy
http://www.ep-minkinrehu.fi/ |
  Feedex
Feedex Ab foderfabrik i Pedersöre i Österbotten. Tillverkar och saluför foder.
http://www.feedex.fi/v02/index.php?lang=SE&p= |
  Finska Foder
Finska Foder Ab är ett internationellt företag som är den ledande tillverkaren av industriella foder i Finland.
http://www.suomenrehu.fi/frontpage/page.asp?_lang_id=SE&_item_id=202&farmit_news=true |
  Foremix
Förmedlar blötfoder, torrfoder och Tähkö-fodren.
http://foremix.agrolink.net |
  Rehuraisio
Rehuraisio erbjuder foder och analystjänster.
http://www.rehuraisio.com |
Företag       
  Agrimarket
Lantbruks- och järnhandel.
http://www.agrimarket.fi/ |
  Agrimarket i Österbotten
Sakkunnig betjäning och kvalitetsprodukter till konkurrenskraftigt pris. Spannmål-Järn-Trädgård.
http://agrimarket.agrolink.net |
  Agronet
http://www.agronet.fi |
  Agronomics
Affärsinformation för lantbruksföretagare
http://www.agronomics.se/ |
  Finfood
http://www.finfood.fi/finfood/ff.nsf/pages/finfood_svenska |
  Jordägarnas Värderingscentral Ab
Jordägarnas Värderingscentral Ab är expert inom fastighetsvärdering och miljöjuridik.
http://www.moak.fi |
  K-Lantbruk
http://www.k-maatalous.fi/ |
  Milka
Mejeriandelslaget Milka - Valios anskaffningsandelslag.
http://www.milka.net/webb/milka.html |
  Munakunta
http://www.munakunta.fi/ |
  NMS Maskin
Vi är 3 mjölkproducenter i Purmo, Pedersöre som startat bolaget 2002 för att sänka våra maskinkostnader och höja kvaliteten på det foder vi skördar.
http://www.nms.fi |
  Närpes Grönsaker
Närpes grönsaker förpackar och marknadsför finländska grönsaker till kunder i hela Finland.
http://narpes-gronsaker.agrolink.net |
  Snellman
Snellman, charkeriprodukter av finsk kvalitet
http://www.snellman.fi/se/index.asp |
  Österbottens Kött
Andelslaget Österbottens Kött är ett företag som anskaffar slakt samt idkar djurförmedling.
http://www.osterbottenskott.fi/sve/default.asp |
  Österbottens Äggcentrallag
Äggandelslag i svenska Österbotten. Packar och förmedlar ägg.
http://aggcentralen.agrolink.net |
Laboratorie och analystjänster       
  Hortilab
Oy Hortilab Ab är ett privat laboratorium vars analysservice omfattar kemiska analyser ur jord, vatten och växter.
http://www.hortilab.fi/startsida/ |
Organisationer och myndigheter       
  Finlands Svenska 4H
http://www.kulturfonden.fi/4H/ |
  Institutet för jordbruks- och miljöteknik
http://www.jti.slu.se/ |
  Jord- och Skogsbruksministeriet
http://www.mmm.fi |
  Miljöministeriet
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=67&lan=sv |
  Nylands Svenska Lantbrukssällskap
Nylands Svenska Lantbrukssällskap ger råd och service till lantbrukare och andra företagare på landsbygden.
http://www.nsl.fi |
  Svenska lantbruksproducenters centralförbund
Centralorganisationen för svenskspråkiga lant- och skogbrukare i Finland
http://www.slc.fi/ |
  Svenska lantbrukssällskapens förbund
Konsulttjänster för lantbruk och landsbygd.
http://www.slf.fi |
  T&E Centralen
http://www.te-centralen.fi/osterbotten |
  Ålands Landsbygdscentrum
Ålands Landsbygdscentrums målsättning är att utveckla och bredda näringsverksamheten på landsbygden med utgångspunkt från jord- och skogsbruket samt anknytna näringar.
http://www.landsbygd.aland.fi |
  Österbottens Svenska Lantbrukssällskap
Rådgivning för landsbygdens bästa i Österbotten.
http://osl.agrolink.net/ |
  Österbottens svenska producentförbund r.f.
Fackförening för lantbruks- och trädgårdsproducenter i svenska Österbotten.
http://osp.agrolink.net |
  Österbottens TE-central
Österbottens TE-central utvecklar effektivt arbetskraften och näringarna på sitt område genom att koncentrerat och effektivt rikta in satsningarna på tillväxt i tillväxtcentrumen, på landsbygden och i skärgården.
http://www.te-centralen.fi/osterbotten |
Utsäde, gödsel och växtskydd       
  Aktuell växtskyddsinformation i Sverige
http://www.tvs.slu.se/index.html |
  Berner
Import av växtskyddmedel, marknadsföring och rådgivning.
http://kasvinsuojelu.berner.fi |
  Boreal
Förädlar åkerväxtsorter, som lämpar sig för odling i Finland och motsvarande nordliga odlingsförhållanden samt att marknadsföra förädlade sorter samt av dessa producerat utsäde.
http://www.borealpb.com/svenska/svenska.htm |
  Växtskyddscentralerna, SJV
http://www.sjv.se/vsc |
  Yara Finland
Växtskyddsmedel, handelsgödsel och personliga rådgivningstjänster.
hhttp://www.yara.fi/fi/ |
Övriga förbund och föreningar       
  4-h
Svenska Österbottens 4H - Upplev och flytta dina gränser
http://www.fs4h.fi/ |
  Svenska orchidésällskapet
http://hem.passagen.se/orkideer/ |
  Svenska Vallföreningen
http://hem.passagen.se/svevall |
  Svenska Österbottens 4H
http://www.fs4h.fi/ |
  Svenska Österbottens biodlare
http://www.multi.fi/~svobbiodlare/ |
  Sveriges Betodlares Riksförbund
http://www.betodlarna.se |
  Sveriges Biodlares Riksförbund
http://www.biodlarna.se/ |
  Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare
http://www.svenskraps.se/se/index.asp |
  Sveriges Grisproducenter
http://www.grisproducenter.org/ |
  Sveriges Nötköttsproducenter
http://www.freefarm.se |
  Sveriges Spannmålsodlare
http://www.spmo.se |
Övrigt       
  Agmachine
http://www.agmachine.com |
  Agriculture Online
http://www.agriculture.com |
  AgriWeb
http://www.ruralnet.com.au/AgriWeb |
  Avenakauppa
Spannmålshandel över Internet.
http://www.avenakauppa.fi/public?Service=main&lng=SWE |
  Breeds of Livestock
http://www.ansi.okstate.edu/breeds/ |
  Den virtuella floran
http://linnaeus.nrm.se/flora/welcome.html |
  eHarvest
http://www.eharvest.com |
  Farmers Weekly Interactive
http://www.fwi.co.uk/ |
  FarmiNetti
http://www.farmi.net |
  Farms.com
http://www.eharvest.com/ |
  Finfood
http://www.finfood.fi/finfood/ff.nsf/pages/finfood_svenska |
  Jordbruksverket
http://www.sjv.se |
  Landbrukets Netcenter
http://www.landbruk.no/ |
  Lantbrukets boköfringscentral
http://www.mloy.fi |
  LantbruksNet
http://www.lantbruksnet.se/ |
  Lantbruks-web
http://www.sunfarm.se/lantbruks-web |
  Lindbloms Frö
http://www.lindbloms.se |
  Maatalouden tutkimuskeskus
http://www.mtt.fi |
  Nils-Anders Granvik
Nils-Ander Granviks hemsida.
http://granvik.svenskariksdagsgruppen.fi/ |
  Odla.nu
http://www.odla.nu/ |
  Odling i Balans
http://www.odlingibalans.com |
  OHLSSONS BIGÅRD
http://home.agrolink.net/so.ohlsson/ |
Annonser

 © Copyright 2001, Agrolink Ab