Suomeksi   Om Agrolink   Kontakta Agrolink  Bli abonnent  Logga in
 fredag 24.5.2024
 Grattis Alarik
Länkguiden :: Myndigheter
Ministerier       
  Arbetsministeriet
Information om Arbetskraftstjänster,anställningsfrågor och lagar mm.
http://www.mol.fi |
  Handels- och Industriministeriet
http://www.ktm.fi |
  Kommunikationsministeriet
Kommunikationsministeriet i Finland
http://www.mintc.fi |
  Social-och hälsovårdsministeriet
Social-och hälsovårdsministeriet i Finland
http://www.stm.fi/ |
  Undervisningsministeriet
Undervisningsministeriet i Finland
http://www.minedu.fi |
Övrigt       
  Befolkningsregistercentralen
http://www.vaestorekisterikeskus.fi |
  Finansinspektionen
Finansinspektionen i Finland
http://www.rahoitustarkastus.fi |
  Folkpensionsanstalten
http://www.kela.fi |
  Fordonsförvaltningscentralen
http://www.ake.fi |
  Konsumentverket
http://www.kuluttajavirasto.fi/user_nf/default.asp?site=34 |
  Pensionsskyddscentralen
Pensionsskyddscentralen i Finland
http://www.etk.fi/suomi/etusivu.asp |
  Riksdagen
Riksdagen i Finland
http://www.eduskunta.fi |
  Sjöfartsverket
Sjöfartsverket i Finland
http://www.fma.fi |
  Skatteförvaltningen
http://www.vero.fi |
  Strålsäkerhetscentralen
Strålsäkerhetscentralen i Finland
http://www.stuk.fi |
  Tullen
Finska Tullen
http://www.tulli.fi/ |
  Utlänningsverket
Utlänningsverket i Finland
http://www.uvi.fi |

Annonser

 © Copyright 2001, Agrolink Ab