Suomeksi   Om Agrolink   Kontakta Agrolink  Bli abonnent  Logga in
 söndag 16.6.2024
 Grattis Eugen
Agrolink.net partners
Bilar       
  Björkskogs Bil o. Traktor Ab
http://bjorkskogsverkstad.agrolink.net/ |
  Findit.fi
Regionalt köp- och säljtorg
http://www.findit.fi |
Foder       
  Feedex
Feedex Ab foderfabrik i Pedersöre i Österbotten. Tillverkar och saluför foder.
http://www.feedex.fi/v02/index.php?lang=SE&p= |
  Finska Foder
Finska Foder Ab är ett internationellt företag som är den ledande tillverkaren av industriella foder i Finland.
http://www.suomenrehu.fi/frontpage/page.asp?_lang_id=SE&_item_id=202&farmit_news=true |
  Foremix
Förmedlar blötfoder, torrfoder och Tähkö-fodren.
http://foremix.agrolink.net |
Föreningar och organisationer       
  Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening
Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening är den största av FPF´s 7 medlems- föreningar. På föreningens verskamhetsområde produceras årligen ca 1 miljon minkskinn och 850 000 rävskinn.
http://sop.agrolink.net/ |
Företag       
  Agrimarket i Österbotten
Sakkunnig betjäning och kvalitetsprodukter till konkurrenskraftigt pris. Spannmål-Järn-Trädgård.
http://agrimarket.agrolink.net |
  Jordägarnas Värderingscentral Ab
Jordägarnas Värderingscentral Ab är expert inom fastighetsvärdering och miljöjuridik.
http://www.moak.fi |
  Maskinservice Marander
Snabb och pålitlig service av lantbruksmaskiner, anläggningar och småmaskiner. Försäljning av reservdelar, småmaskiner och tillbehör.
http://marander.agrolink.net |
  Metsäliitto, Vasa distriktet
Metsäliitto, Vasa distriktet köper virke av medlemmarna såväl på leverans som på rot, totalt över 700 000 m3 per år.
http://www.skogstjanster.fi |
  Milka
Mejeriandelslaget Milka - Valios anskaffningsandelslag.
http://www.milka.net/webb/milka.html |
  NMS Maskin
Vi är 3 mjölkproducenter i Purmo, Pedersöre som startat bolaget 2002 för att sänka våra maskinkostnader och höja kvaliteten på det foder vi skördar.
http://www.nms.fi |
  Närpes Grönsaker
Närpes grönsaker förpackar och marknadsför finländska grönsaker till kunder i hela Finland.
http://narpes-gronsaker.agrolink.net |
  Snellman
Snellman, charkeriprodukter av finsk kvalitet
http://www.snellman.fi/se/index.asp |
  Woodpoint
Utvecklingsnätverk för den mekaniska träförädlingen i Österbotten
http://www.woodpoint.fi |
  Österbottens Kött
Andelslaget Österbottens Kött är ett företag som anskaffar slakt samt idkar djurförmedling.
http://www.osterbottenskott.fi/sve/default.asp |
  Österbottens Äggcentrallag
Äggandelslag i svenska Österbotten. Packar och förmedlar ägg.
http://aggcentralen.agrolink.net |
Försäkringsbolag       
  Lokalförsäkring
Självständiga Lokalförsäkrings-föreningar i samverkan. Vi erbjuder dig heltäckande försäkringslösningar till förmånligt pris. Vi är specialiserade på bl.a. Lantbruks-, hem-, småföretags-, pälsfarms- och växthusförsäkringar samt barn- och sjukkostnads-försäkringar. Vi finns närmast dig.
http://www.lokalforsakring.fi |
  Veritas
Veritas Pensionsförsäkring är ett erfaret proffs på arbetspensionsförsäkring. Vi erbjuder personlig, sakkunnig och helhetsomfattande service i arbetspensionsärenden. Vår grunduppgift är att trygga pensionerna för kundföretagens arbetstagare och företagare i form av lagstadgat pensionsskydd.
http://www.veritas.fi |
Handelsplatser på nätet       
  Findit.fi
Regionalt köp- och säljtorg
http://www.findit.fi |
Internetbutiker       
  Petsmo Bär
Petsmo Bär är ett företag som odlar och saluför egna bärprodukter. Handla online via vår hemsida!
http://www.petsmobar.fi |
Köp & säljtorg       
  Findit.fi
Regionalt köp- och säljtorg
http://www.findit.fi |
Laboratorie och analystjänster       
  Hortilab
Oy Hortilab Ab är ett privat laboratorium vars analysservice omfattar kemiska analyser ur jord, vatten och växter.
http://www.hortilab.fi/startsida/ |
  Hortilab
Oy Hortilab Ab är ett privat laboratorium vars analysservice omfattar kemiska analyser ur jord, vatten och växter.
http://www.hortilab.fi/startsida/ |
Lokala banker       
  Aktia
Aktias uppgift är att hjälpa kunden att sköta sin ekonomi så effektivt och lönsamt som möjligt.
http://www.aktia.fi |
  Nordea
Nordea Bank Finland är en del av Nordea, som är Nordens och Östersjöområdets ledande finansgrupp.
http://www.nordea.fi/r/val-index.asp |
  Vasa Andelsbank
Andelsbanken erbjuder banktjänster till företag och lantbruksföretagare.
http://www.osuuspankki.fi |
Maskinbörsar       
  Findit.fi
Regionalt köp- och säljtorg
http://www.findit.fi |
Maskinringar       
  Maskinring Närla
Andelslaget maskinringen Närla med verksamhet i Närpes och Kristinestad
http://www.agrolink.net/sve/ringar/narla/ |
  Maskinring Peny
Andelslaget Maskinring Peny för jordbrukare och maskinentreprenörer i Nykarleby, Pedersöre, Kronoby och Larsmo.
http://peny.agrolink.net |
  NMS Maskin
Vi är 3 mjölkproducenter i Purmo, Pedersöre som startat bolaget 2002 för att sänka våra maskinkostnader och höja kvaliteten på det foder vi skördar.
http://www.nms.fi |
Organisationer och myndigheter       
  Nylands Svenska Lantbrukssällskap
Nylands Svenska Lantbrukssällskap ger råd och service till lantbrukare och andra företagare på landsbygden.
http://www.nsl.fi |
  Skogscentralen
Finlands skogscentrals enhet för skogstjänster har cirka 250 anställda jämt fördelade över hela landet. Våra huvudprodukter är skogsbruksplanering och skogsvärdering, skötsel av torvmarksskogar, byggnad och grundförbättring av privata , tjänster till väglag, samt naturvårdstjänster.
http://www.skogscentralen.fi/ |
  Skogsägarförbundet Kusten
Skogsägarförbundet Kusten är skogsägarnas organisation för intressebevakning.
http://www.mhy.fi/kusten |
  Svenska lantbruksproducenters centralförbund
Centralorganisationen för svenskspråkiga lant- och skogbrukare i Finland
http://www.slc.fi/ |
  Svenska lantbrukssällskapens förbund
Konsulttjänster för lantbruk och landsbygd.
http://www.slf.fi |
  Ålands Landsbygdscentrum
Ålands Landsbygdscentrums målsättning är att utveckla och bredda näringsverksamheten på landsbygden med utgångspunkt från jord- och skogsbruket samt anknytna näringar.
http://www.landsbygd.aland.fi |
  Österbottens Svenska Lantbrukssällskap
Rådgivning för landsbygdens bästa i Österbotten.
http://osl.agrolink.net/ |
  Österbottens svenska producentförbund r.f.
Fackförening för lantbruks- och trädgårdsproducenter i svenska Österbotten.
http://osp.agrolink.net |
  Österbottens TE-central
Österbottens TE-central utvecklar effektivt arbetskraften och näringarna på sitt område genom att koncentrerat och effektivt rikta in satsningarna på tillväxt i tillväxtcentrumen, på landsbygden och i skärgården.
http://www.te-centralen.fi/osterbotten |
Partiaffärer       
  Schetelig
Oy Schetelig Ab är en finländsk partiaffär inom trädgårdsbranchen som verkat sedan 1929. Allt vad som behövs i yrkesodling; plantmaterial, odlingsredskap och odlingsteknik.
http://www.schetelig.com |
Plantskolor       
  Petsmo Bär
Petsmo Bär är ett företag som odlar och saluför egna bärprodukter. Handla online via vår hemsida!
http://www.petsmobar.fi |
Service och reservdelar       
  Maskinservice Marander
Snabb och pålitlig service av lantbruksmaskiner, anläggningar och småmaskiner. Försäljning av reservdelar, småmaskiner och tillbehör.
http://marander.agrolink.net |
Sol- och badorter       
  Hotell Antomi
Hotel ANTOMI ligger mitt i byn Kiten vid Svarta havet.
http://antomi.agrolink.net |
Telefon- och internettjänster       
  Anvia Abp
Anvia erbjuder telefon-, mobiltelefon- och internettjänster till privatpersoner och företag.
http://www.anvia.fi/sv-SE/Privat/Sidor/default.aspx |
Tjänster       Tjänsteproducerande företag inom IT och data
  Crossroad kvarken.com
Kvarken.com är en marknadsplats vars mål är att erbjuda ett kraftfullt verktyg för att hitta partners, understöda samarbete och göra konkreta affärer.
http://www.kvarken.com |
  Jerker Antskog Konsult
Jerker Antskog Konsult erbjuder ett brett utbud av tjänster, främst inom it och media.
http://www.antskog.net/ |
  Kehedmodel
KeHed Model is a company specialized at advanced 3D modeling service for CNC work, design, construction and photorealistic renderings/animations.
http://www.kehedmodel.fi/ |
  WebCore
Utför design av hemsidor, Intranät/extranät konsultation, utbildning, programmering mm.
http://www.webcore.fi |
Träförädlingsföretag       
  Hantverkarlyan
Hantverkarlyan framställer rejäla träleksaker med tanke på barnens lek.
http://www.hantverkarlyan.fi |
  J-E Lindell Oy Ab
Är ett familjeföretag som behärskar hela kedjan från avverkning till vidare förädling. Avverkningskedjan består av skördare, skotare och vidareförädling genom sågning, torkning och hyvling.
http://lindell.agrolink.net |
  Lappfors Snickeri
Tillverkar svarvade produkter till uteterasser, staket m.m. Skräddarsydda beställningsarbeten för möbelindustrin, fönster och dörrar.
http://lappforssnickeri.agrolink.net/ |
  Lindy
Tillverkar högklassiga fönster och dörrar!
http://www.lindy.fi |
  Migora-Wood
Tillverkar minigolfbanor och minigolfanläggningar, Ergo bastulaven, svarvade och frästa produkter.
http://www.migora-wood.com |
  Nordwood
Nordwood är ett snickeri beläget i Österbotten, ett område som är känt för sina duktiga hantverkare och där snickrandet hört till vardagens sysslor i generationer.
http://www.nordwood.com |
  Oy Kvalitimber Ab
Uför sågning och virkeshandel.
http://kvalitimber.agrolink.net |
  Oy Mr Woodman Ab
Specialist på småhus av trä för trädgårdar och villamiljöer.
http://mrwoodman.agrolink.net |
  Petalax Snickeri
Tillverkar täfönster, trä-alu fönster, ytterdörrar, paneldörrar.
http://www.petalaxsnickeri.fi |
  Skaftung Såg Ab
Såg och virkeshandel. kilgolvplankor, vildmarkspanel, bordsbänkar i genomsågad furu mm.
http://skaftungsag.agrolink.net/ |
  Solf Trä Ab
-Byggnadsvirke, alla dimensioner Saluför lister, paneler, specialvirke och udda mått, transport mm.
http://solftra.agrolink.net |
  Woodpoint
Utvecklingsnätverk för den mekaniska träförädlingen i Österbotten
http://www.woodpoint.fi |
  Vörå Norrtimber
Tillverkar fritidshus, bastur grilltak, stockmöbler, staket, pelare, m.m.
http://norrtimber.agrolink.net |
  Vörå Snickeritjänst
Tillverkar svarvade pelare, figurfrästa pelare, staketstolpar, räckesbräder, trappor mm.
http://vora-snickeritjanst.agrolink.net |
Utsäde, gödsel och växtskydd       
  Boreal
Förädlar åkerväxtsorter, som lämpar sig för odling i Finland och motsvarande nordliga odlingsförhållanden samt att marknadsföra förädlade sorter samt av dessa producerat utsäde.
http://www.borealpb.com/svenska/svenska.htm |
  Yara Finland
Växtskyddsmedel, handelsgödsel och personliga rådgivningstjänster.
hhttp://www.yara.fi/fi/ |
Övriga förbund och föreningar       
  4-h
Svenska Österbottens 4H - Upplev och flytta dina gränser
http://www.fs4h.fi/ |
Övrigt       
  Finska förungnar
Tillverkar och säljer förungnar.
http://warmax.agrolink.net/ |
  Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening
Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening är den största av FPF´s 7 medlems- föreningar. På föreningens verskamhetsområde produceras årligen ca 1 miljon minkskinn och 850 000 rävskinn.
http://sop.agrolink.net/ |
Annonser

 © Copyright 2001, Agrolink Ab