Suomeksi   Om Agrolink   Kontakta Agrolink  Bli abonnent  Logga in
 fredag 24.5.2024
 Grattis Alarik
Länkguiden :: Skogsbruk
Företag       
  Logset
http://www.logset.fi |
  Metsäliitto
Metsäliittokoncernen, som inriktat sig på skogsindustri och virkeshandel, hör till Europas största skogsindustriföretag.
http://www.skogstjanster.fi |
  Metsäliitto, Vasa distriktet
Metsäliitto, Vasa distriktet köper virke av medlemmarna såväl på leverans som på rot, totalt över 700 000 m3 per år.
http://www.skogstjanster.fi |
  Woodpoint
Utvecklingsnätverk för den mekaniska träförädlingen i Österbotten
http://www.woodpoint.fi |
Organisationer och myndigheter       
  Miljöministeriet
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=67&lan=sv |
  Skogscentralen
Finlands skogscentrals enhet för skogstjänster har cirka 250 anställda jämt fördelade över hela landet. Våra huvudprodukter är skogsbruksplanering och skogsvärdering, skötsel av torvmarksskogar, byggnad och grundförbättring av privata , tjänster till väglag, samt naturvårdstjänster.
http://www.skogscentralen.fi/ |
  Skogsvårdföreningen Österbotten
Vi erbjuder heltäckande service inom skogsbruk. Ni kan vända er till oss i alla frågor som berör skogsbruk.
http://www.mhy.fi/osterbotten |
  Skogsvårdsföreningen Södra skogsrevirets
http://www.mhy.fi/revir |
  Skogsägarförbundet Kusten
Skogsägarförbundet Kusten är skogsägarnas organisation för intressebevakning.
http://www.mhy.fi/kusten |
Övrigt       
  Metla
http://www.metla.fi |
  Metsäsuomi
http://www.forest.fi/ |
  SkogsSverige
http://www.skogssverige.se/ |
Annonser

 © Copyright 2001, Agrolink Ab