Suomeksi   Om Agrolink   Kontakta Agrolink  Bli abonnent  Logga in
 torsdag 25.7.2024
 Grattis Jakob
Länkguiden :: Banker - försäkringsbolag
Försäkringsbolag       
  AON
http://www.aon.com/fi/fi/ |
  Fennia
http://www.fennia.fi/ |
  Lokalförsäkring
Självständiga Lokalförsäkrings-föreningar i samverkan. Vi erbjuder dig heltäckande försäkringslösningar till förmånligt pris. Vi är specialiserade på bl.a. Lantbruks-, hem-, småföretags-, pälsfarms- och växthusförsäkringar samt barn- och sjukkostnads-försäkringar. Vi finns närmast dig.
http://www.lokalforsakring.fi |
  Pohjola
http://www.pohjola.fi/Default.htm |
  Sampo
http://www.sampo.fi/svenska/ |
  Tapiola
http://www.tapiola.fi |
  Veritas
Veritas Pensionsförsäkring är ett erfaret proffs på arbetspensionsförsäkring. Vi erbjuder personlig, sakkunnig och helhetsomfattande service i arbetspensionsärenden. Vår grunduppgift är att trygga pensionerna för kundföretagens arbetstagare och företagare i form av lagstadgat pensionsskydd.
http://www.veritas.fi |
Lokala banker       
  Aktia
Aktias uppgift är att hjälpa kunden att sköta sin ekonomi så effektivt och lönsamt som möjligt.
http://www.aktia.fi |
  Andelsbanken
http://www.andelsbanken.fi |
  Handelsbanken
http://www.handelsbanken.fi/index.php/se |
  Leonia
http://www.sampo.fi/svenska/ |
  Mandatum
http://www.mandatum.fi/etusivu/index_se.html |
  Nordea
Nordea Bank Finland är en del av Nordea, som är Nordens och Östersjöområdets ledande finansgrupp.
http://www.nordea.fi/r/val-index.asp |
  Sparbanken
http://www.savings-banks.fi |
  Vasa Andelsbank
Andelsbanken erbjuder banktjänster till företag och lantbruksföretagare.
http://www.osuuspankki.fi |
  Ålandsbanken
http://www.alandsbanken.fi |
Världsbanker       
  Finska Bankföreningen
http://www.pankkiyhdistys.fi/svenska/index.html |
Annonser

 © Copyright 2001, Agrolink Ab